Aktualności i wydarzenia

30.03.2017

Zaproszenie do składania uwag i propozycji projektów

Szanowni Państwo,

Browar Factory Centrum oraz Pro-Inwest Sp. z o.o. we współpracy ze Stowarzyszeniem Dla Szopienic i innymi partnerami społecznymi przygotowują projekty adaptacji spalonej części budynku D na centrum aktywności lokalnej. Poza nowymi firmami w budynku całe piętro ma zostać przeznaczone na cele społeczne. W przypadku budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3, jej przyziemie planowane jest do adaptacji na podobne cele – głównie integrujące społeczność Szopienic.

Zapraszamy do wypowiedzenia się na temat potrzeb, celów lub projektów, jakie Państwa zdaniem centra te winny realizować. Czego brakuje w naszej dzielnicy? Co może ją ożywić i pozwoli rozwiązać jej problemy?

Państwa propozycje prosimy przesyłać do dnia 22.05.2017 roku na adres: administracja@pro-inwest.com.pl , ale także późniejsze Państwa głosy zostaną wzięte pod uwagę w trakcie realizacji inwestycji i przygotowania projektów społecznych i kulturalnych.

Uwagi te w formie mailowej można przesyłać z dopiskiem „Rewitalizacja – mój głos” w tytule maila. Będziemy wdzięczni za każdy merytoryczny głos.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony, aby być na bieżąco z procesem oceny czy dalszych konsultacji.


30.05.2017

Raport z konsultacji nt. projektów rewitalizacyjnych

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy raport z prowadzonych w ramach przygotowań konsultacji, spotkań i rozmów nad kształtem 2 bazowych dla nas projektów o charakterze infrastrukturalnym. Dzięki nim możliwe będzie wdrożenie z naszymi partnerami wielu działań społecznych, edukacyjnych, zawodowych, sportowych i kulturalnych dla dzielnicy.

Jeśli macie Państwo swoje uwagi co do działań dla społeczności Szopienic, będziemy wdzięczni za Wasz wkład. Uwagi te w formie mailowej można przesyłać z dopiskiem „Rewitalizacja – mój głos” w tytule maila na adres administracja@pro-inwest.com.pl

Można także swoją propozycję opisać i złożyć z ww. dopiskiem w biurze firmy w Szybie Wilson, ul. Oswobodzenia 1, Katowice.

RAPORT PDF