Partnerzy

Niekwestionowanym bogactwem tej dzielnicy są ludzie. Ludzie, którzy przez lata tu żyli i pracowali, ich rodziny. Powstałe tu więzi najpełniej oddają śląskie wartości rodzinne i etos pracy.

Rewitalizacja to proces, który tym ludziom ma przynieść godne warunki życia i rozwoju, jak i proces, który dzieje się dla nich i dzięki nim. W dzielnicy aktywne są środowiska lokalne (NGO + liczne grupy nieformalne), których część – ze względu na wspólnotę programową – zaprosiliśmy do merytorycznej współpracy przy projektach i działaniach na rzecz Szopienic.  Są to m.in.:

– Stowarzyszenie dla Szopienic

– Fundacja Eko-Art-Silesia

– Stowarzyszenie Trzeźwościowe DWÓJKA

– Grupa Inicjatywna BAGNO

– 10 Harcerska Drużyna Żeglarska

– Parafia Ewangelicko-Augsburska Zbawiciela

– Stowarzyszenie na rzecz Muzeum Hutnictwa Cynku.

Do współpracy zapraszamy każdego, kto zechce wnieść swój pomysł, siły i energię w proces ratowania i ożywienia tej wyjątkowej dzielnicy.