Dlaczego rewitalizacja?

Rewitalizacja Szopienic jest nieodzowna. W wyniku upadku przemysłu dzielnica od lat przechodzi strukturalny kryzys, którego najmocniejszym akcentem była likwidacja HMN „Szopienice”, a w ślad za nią – kolejnych firm. Szopienice to także degradacja środowiska i krajobrazu w wyniku działalności przemysłu ciężkiego.

Do lat 60-tych XX wieku samodzielne miasto, dziś w stanie kryzysu, wymaga działań naprawczych i współpracy szeregu środowisk, tak aby rozwiązać najważniejsze problemy dzielnicy takie jak: bezrobocie, ubóstwo i bezradność, wykluczenie społeczne i ekonomiczne całych grup mieszkańców, problemy przestępczości (w tym w grupie młodzieży i nieletnich), złego stanu środowiska, zaniedbania i degradacji zabudowy, kumulacja lokali socjalnych, nawarstwianie się szeregu wtórnych problemów – braku oferty spędzania czasu dla młodych i starszych, deficyt miejsc pracy i ofert włączenia zawodowego wykluczonych mieszkańców.

Na przynajmniej część ww. problemów można odpowiedzieć i reagować wspólnie, w ramach połączonych działań i wysiłków, składających się sumarycznie na proces zwany rewitalizacją.
Zapraszamy do współpracy każdego, komu los Szopienic nie jest obojętny. Współdziałamy w tym celu wraz z Browarem Factory Centrum od lat. Działania nasze dotyczą także zmian w dzielnicy Nikiszowiec.