Nasze zamierzenia

Browar Mokrskich i dawna szkoła przy ul. Brynicy w procesie rewitalizacji.

Jest dużo podobieństw między terenem Browaru Mokrskich i położoną nieopodal szkołą, a całą dzielnicą. Upadły i zniszczony kompleks został kupiony na początku lat 90-tych i od tej pory przechodzi stopniową metamorfozę.  Trochę jak dzielnica, choć ta znacznie wolniej. Wraz z remontem kolejnych budynków powstają tu nowe firmy, dające zatrudnienie.

Podobny los czeka na dawną szkołę, którą odkupiliśmy w stanie ruiny od miasta stosunkowo niedawno. Aktualnie sporządzana jest dokumentacja techniczna i uzyskiwane są stosowne decyzje. Planujemy tu hostel wraz z centrum integracji międzypokoleniowej dla szopieniczan.  Obiekt ten ma być powiązany z planowanym na terenie Browaru Mokrskich centrum Aktywności lokalnej – część zajęć i aktywności będzie realizowana przy ul. Brynicy 3, a część na ul. Bednorza (Browar Mokrskich).

Do współpracy w tworzeniu tych placówek zaprosiliśmy lokalne stowarzyszenia i grupy. Także i one znajdą w obu budynkach przestrzeń do działania.

O środki na uruchomienie centrum staramy się w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

nieformalne), których część – ze względu na wspólnotę programową – zaprosiliśmy do merytorycznej współpracy przy projektach i działaniach na rzecz Szopienic.  Są to m.in.:

– Stowarzyszenie dla Szopienic

– Fundacja Eko-Art-Silesia

– Stowarzyszenie Trzeźwościowe DWÓJKA

– Grupa Inicjatywna BAGNO

– 10 Harcerska Drużyna Żeglarska

– Parafia Ewangelicko-Augsburska Zbawiciela

– Stowarzyszenie na rzecz Muzeum Hutnictwa Cynku.

Do współpracy zapraszamy każdego, kto zechce wnieść swój pomysł, siły i energię w proces ratowania i ożywienia tej wyjątkowej dzielnicy.